Vietnam e-Commerce May 2012

By , May 25, 2012 6:20 pm

I gave a presentation on Vietnam e-Commerce in mid 2012 for Open Consultant’s event.

My slide can be viewed here:


Ghi chép đọc báo cáo tài chính Masan Group 2011

By , May 7, 2012 2:20 pm

Nguồn: báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (đã kiểm toán). Có thể download tại ĐÂY.

Tại thời điểm hiện tại người viết không sở hữu cổ phần gì của các công ty được đề cập trong bài.

Đơn vị là triệu đồng nếu không có ghi chú gì thêm.

THƯƠNG VỤ VINACAFE VCF

Trang 29

Giá trị sổ sách của Vinacafe là 699,479

Vinacafe được định giá 1,069,096

Khoản chênh lệch 909213 được book vào 118,229 định giá lại tài sản cố định hữu hình và 912,328 tài sản cố định vô hình.

Khoản tiền mặt Vinacafe đang có là 278,268. MSN phải thanh toán cho Vinacafe 1,087,096 nhưng cấn trừ khoản tiền mặt nên còn lại thanh toán thuần 808,828.

Cũng trong thương vụ Vinacafe xem tiếp trang 37

Khoản chênh lệch so với giá trị sổ sách 929,648 được chia tách làm 3 phần: quyền sử dụng đất 65,202, nhãn hiệu 543,799, quan hệ khách hàng 320,647.

Book vào tài sản cố định vô hình có lợi cho công ty bởi vì: trừ vào equity sẽ có hiệu lực ngay (không tốt), book vào lợi thế thương mại (goodwill) sẽ armortized trong 10 năm, book vào tài sản cố định vô hình được giữ luôn.

KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO TECHCOMBANK

Trang 39

Đầu tư vào công ty liên kết 9,321,085

Khoản tiền này là để mua trái phiếu chuyển đổi (convertible bond) Techcombank

Thực tế năm 2011 kết quả hoạt động kinh doanh của Techcombank vượt kỳ vọng, thu nhập đạt trên mức kỳ vọng 2,727 tỷ.

9,321,085 tương đương khoảng 30.61%, vậy giá trị định giá Techcombank khoảng 30,451,110

Giá OTC của Techcombank đang khoảng 15, giá trị thị trường bằng nửa giá trị mà Masan định giá.

THƯƠNG VỤ KKR – MASAN CONSUMER MSC

KKR Buys Masan Stake in Biggest Vietnam Private Equity Deal

KKR trả hơn 220.000 đồng cho 1 cổ phiếu Masan Consumer

Masan Consumer sẽ chào bán riêng lẻ 14.444.444 cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược; lượng cổ phiếu này tương đương 10% vốn điều lệ sau khi phát hành.

Ngày hôm nay 13/4, theo tin từ Tập đoàn đầu tư Kohlberg Kravis Roberts (KKR), KKR đã ký kết với Tập đoàn Masan về việc sẽ mua số cổ phần trên với giá 159 triệu USD. Đây là khoản đầu tư đầu tiên của KKR tại Việt Nam và là khoản đầu tư thứ 4 tại Đông Nam Á.

Như vậy, qua thương vụ này có thể thấy Masan Consumer được định giá gần 1,6 tỷ USD. Và giá KKR trả cho mỗi cổ phiếu Masan Consumer là hơn 11 USD, tương ứng hơn 220.000 đồng/cp. Trên thị trường OTC, cổ phiếu này hiện ở mức 150.000 đồng/cp.

Hiện tại, vốn điều lệ của Masan Consumer là 1.300 tỷ đồng.

Trang 42

KKR có 3 điều khoản

 1. Masan Consumer (MSC) cam kết P/E 16. Nếu không đạt P/E 16 thì phát hành thêm (hay có thể xem là điều chỉnh giá) cho KKR để P/E bằng 16
 2. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận 2011-2013 đạt IRR 20% (VND) hoặc IRR 15% (USD). Nếu không đạt thì chuyển giao cổ phần MSC của MSN cho KKR
 3. Trong 6 năm kể từ 7 Apr 2011, MSC phải niêm yết sàn nước ngoài. Nếu không thì KKR có quyền chọn bán cổ phiếu MSC lấy MSN. Nếu KKR không thực hiện quyền chọn thì MSN có thể mua lại của KKR (chi tiết xem trang 42).

Forward P/E 2013 VND = 16 * (1 + 20%)^(-3) ~ 9.26

Forward P/E 2013 USD = 16 * (1 + 15%)^(-3) ~ 10.52

Bản chất: KKR kỳ vọng P/E 10.52 sau 3 năm.

(1 + 20%) ^ 6 = 2.99

Bản chất: KKR kỳ vọng MSC tăng trưởng gấp 3 lần sau 6 năm. MSC không đạt thì lấy MSN ra thế.

THƯƠNG VỤ MOUNT KELLETT – MASAN RESOURCES MR

Mount Kellett Invests $100 Million in Masan Resources

Trang 43

Trong round này, MSN và Mount Kellett cùng bỏ tiền vào Masan Resources (MR).

Pre-money: MSN 80%, Dragon Capital 20%

Mount Kellett bỏ $100 triệu đổi lấy 20%, MSN bỏ 487 tỷ đồng vào để đảm bảo vẫn sở hữu 65%.

Post-money: MSN 65%, Mount Kellett 20%, Dragon Capital 15%

Ngoài ra còn điều khoản Mount Kellett muốn IRR USD 15%

(1 + 15%) ^ 4.5 = 1.8756

Bản chất: Mount Kellett muốn secure khoản lãi 87.56% sau 4.5 năm. MR không đạt thì lấy MSN ra thế.

ESOP

Xem tờ trình tại ĐÂY

MSN phát hành ESOP giá trị gần 4% công ty [20 triệu / 515272269]

Giá thị trường MSN đang 11x, giá ESOP bằng mệnh giá là 1x.

Thưởng cho nhân viên 4% công ty tương đương khoảng 2300 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2011 2496 tỷ đồng.

Vậy đem gần hết lợi nhuận 2011 thưởng cho nhân viên.

TURNOVER

Trang 33

Thành phẩm 118,879

Thành phẩm / doanh thu thuần * 365 = 118,879 / 7,056,849 * 365 = 6.15

Trung bình mất 6 ngày để bán thành phẩm sản xuất

ĐẦU TƯ DÀI HẠN

Trang 5

Đầu tư dài hạn của công ty (không phải của tập đoàn) là 19490421

Khoản này gồm các khoản lớn sau:

 • 30% Techcombank TCB
 • 76% Masan Consumer MSC
 • 65% Masan Resources MR

30% * 15 = 4500

76% * 38 = 29000

65% * 10 = 6500

Sum = 40000

Less 19500

Equal 20500

Less 18000 tỷ

Còn 2500 tỷ

Chia 5 còn 5x

Bổ sung Masan Consumer

 • Masan Consumer là công ty phân phối. Các công ty con [trang 14] là công ty sản xuất. Doanh số đã khấu trừ với các công ty con.
 • Trang 4+5. Ngồi trên gần 9621 tỷ tiền và các thứ thật có thể quy ra tiền.
 • Trang 4+6. Vay thêm 512 tỷ trong năm, đẻ ra 2431 tỷ tiền.
 • Trang 7. Chi phí quản lý doanh nghiệp 186 tỷ đồng / năm. Bình luận: làm thế nào thấp thế?
 • Trang 7. Gross margin 43%, net margin 32%. So với VNM là 30% và 19.5%
 • Trang 23. Doanh thu “Đồ uống” 333 tỷ là từ Vinacafe
 • Trang 27. Đang cho MSN vay ngắn hạn 2 nghìn tỷ 15-18%
 • Trang 28. Đang cho MSN vay dài hạn 2 nghìn tỷ 18%
 • Trang 39. Vay VND 15.2-18%. Vì có khoản phải thu (account receivables) và hàng tồn kho (inventory) nên có thể đi vay NH để cho công ty mẹ vay lại
 • Trang 43. Vốn điều lệ 2500 tỷ
 • Trang 50. Công ty mẹ cấp cao nhất là Công ty cổ phần Ma San, là mẹ của MSN
 • P/S ~ 5.96, P/B ~ 5.3
 • Bình luận: đang tăng trưởng nóng.

Panorama Theme by Themocracy