Scalability: scaling past their own products

By , December 26, 2012 5:24 am

Gathering visitors, users, pageviews is not enough anymore. Leading internet firms have scaled past their own products to wider ecosystems.

Product Scale instrument How to make money
Google AdSense which can be embedded into any website. Already
Facebook The Like button which can be embedded into any website.
eBay also integrated Facebook Want and Own buttons.
Monetizing user data
Amazon Display products that are not listed on amazon.com itself First, be the place where people start when they go shopping online

Khai sáng

By , December 18, 2012 4:12 am

Hình dung quá trình học hỏi và khai sáng giống như leo lên các tầng của một toà nhà cao vậy.

 

Mình đang ở tầng 1, người thông thái hơn ở tầng 10. Người ở tầng 10 nhìn được xa hơn, bao quát hơn và hiểu rõ hơn.

 

Theo metaphor (ẩn dụ) này, sự khai sáng có một số tính chất (property) sau:

 

 

1. Sự bao quát

 

Ở tầng trệt thì nhìn được từng mảng một. Lên tầng cao thì nhìn được bao quát và toàn diện hơn.Sự bao quát này kết nối nhiều mảng thông tin mình đã từng thấy ở tầng dưới lại thành một thông tin tổng thể mang tính liên tục và toàn diện (connect the dots). Thông tin tổng thể này có synergy nên “the whole is greater than the sum of its parts”.

 

2. Người ở tầng dưới có thể nhìn thấy từng mảng một mà người tầng trên thấy, nhưng thiếu synergy của các mảng. Người tầng dưới có thể tưởng tượng, đọc, nghe kể về trải nghiệm của tầng trên, nhưng không hoàn toàn trải nghiệm được như người tầng trên đến khi họ lên tầng.

 

3. Quan sát trong khoảng thời gian gần, độ xa nhìn được quan hệ với độ cao theo hàm ln

 

 

d = aln(h) + c + ε

 

d: distance

a: hệ số (coefficient)

h: height

c: const

ε: sai số (error term)

 

 

Theo hàm này, mới học thì tiến rất nhanh. Sau đó tốc độ tiến bộ chậm dần và càng này càng tiệm cận một ngưỡng. Yếu tố này dẫn đến yếu tố sau:

 

4. Trong khoảng thời gian xa, có đột phá (breakthrough) xảy ra

 

Đột phá trong kiến thức / suy nghĩ / tư tưởng có thể xảy ra bất cứ lúc nào và người ở tầng 10 có thể vọt lên tầng 13. Đột phá có thể đến từ nhiều thứ: được cao nhân truyền thụ, thay đổi tư duy, có biến cố lớn trong cuộc sống, du lịch và trải nghiệm, near-death experience…

 

Hai yếu tố trên cộng lại thì việc học hỏi và khai sáng không phải tuyến tính (linear).

Panorama Theme by Themocracy