The Risk

By , July 18, 2015 7:03 pm

There are only three reasons one has not started up

 1. Having become overly dependent on more predictable corporate-job cash flows to feed a family of 8.
 2. Haven’t been able to convince one’s self of the feasibility of an idea and accompanying business model.
 3. Having become impractically risk adverse to bet at least one third of one’s career on a sole business.

Image source: Dilbert 22.1.1998

Lý thuyết dùng lý thuyết kinh tế để làm tiền cho người nghèo

By , July 10, 2015 5:47 am

Nhiều sinh viên hỏi học kinh tế để làm gì, sao không phải kế toán cho thực tế nên viết cái này.

Lý thuyết kinh tế khoa giáo là đường tắt khi xử lý vấn đề mới (shortcuts for learning curve).

Ví dụ: tỷ giá lên xuống thì chuyện gì xảy ra, lãi suất lên xuống thì chuyện gì xảy ra, cán cân thương mại thế nào thì chuyện gì xảy ra, giá tài sản này lên thì chuyện gì xảy ra.

Có nhiều người giả bộ ngộ chữ dùng lý thuyết để nhét vào mồm người khác với mục đích giải trí. Món này dùng giải trí để quên nghèo cũng được.

Quan trọng hơn, có nhiều người dùng kiến thức thu thập được làm cái cớ để LƯỜI.

 • Lười dùng não (nếu có).
 • Lười đi tìm những ngoại lệ, bất thường (anomaly), arbitrage để mà đút vô kiếm chác.
 • Lười tạo ảnh hưởng lên những thứ có thể ảnh hưởng được.
 • Lười networking vì anti-social.
 • Lười hành động.
 • Người nghèo tiếc chi phí giao tế mà bỏ qua thông tin làm tiền.
 • Lười lobby policy.

Ví dụ rất đơn giản: Lập luận rằng giá đất luôn tăng còn giá căn hộ không tăng.

 • Với một người chỉ có business sense tốt mà không xuất sắc thì việc rải tiền ra đất kiểu nhảy cóc là rất nguy hiểm. Đất có thể tăng, nhưng đất ĐỊA BÀN CỦA MÌNH không tăng TRONG NGẮN HẠN thì dính ngay bẫy thanh khoản chết khô luôn mà không thấy tiền đâu. Trong khi đó, giá căn hộ trong địa bàn của mình có thể tăng.
 • Giá căn hộ sẽ tăng trong ngắn hạn do nhiều yếu tố: hype, tiến độ hoàn thành, hype, xây xong cầu đường, hype, lãi suất thay đổi, hype, overaction, hype. (BTW đừng có mà mơ sờ được vào gói hỗ trợ người nghèo; được đút vào cái tái định cư ễnh mông vào mặt Saigon Pearl còn có xác suất cao hơn). Đối với vài dự án Novaland thì KỲ VỌNG tăng khoảng 3 – 5 năm. Cần xử lý trong vòng đấy nếu muốn lướt.

Khi phát hiện ra những người lười thì trade against them. Nên trade OTC hoặc cùng lắm là put-through, vì không thể biết tỉ lệ sucker trên sòng.

Nguồn hình http://dilbert.com/strip/1989-11-04

Panorama Theme by Themocracy