Công Nghệ Thông Tin & tuyển sinh ĐH-CĐ 2017

By , May 5, 2017 12:27 pm

Sau gần 20 năm, ngành Công Nghệ Thông Tin lại quay trở lại làm ngành hot của tuyển sinh ĐH-CĐ.

Từ góc nhìn của học sinh cấp 3:

1. Yếu tố quan trọng nhất chọn ngành trước khi thi là tưởng tượng về nhu cầu thị trường tuyển dụng (PERCEIVED market demand).

Cái này ta cũng giống mấy nước khác, không có gì đặc biệt.

Chứng khoán lên thì ùn ùn học tài chính.
Khởi nghiệp thành phong trào thì ùn ùn học tin học.

2. Yếu tố khá quan trọng chọn ngành sau khi thi đầu vào xong là điểm đầu vào của ngành. Yếu tố quan trọng nhất của điểm đầu vào của ngành là số đăng ký. Đây là hệ quả trực tiếp của thiết kế giáo dục chặn đầu + loại thải, đầu vào màu, đầu ra free flow.

Ví dụ:
Hồi thập kỷ trước ở ĐH Kinh Tế TPHCM UEH có 3 ngành lớn liên quan đến tài chính: Tài Chính Doanh Nghiệp, Ngân Hàng, Chứng Khoán.
Có năm TCDN lấy điểm cao nhất trường, thế là những đứa giỏi nhất mà chỉ lờ mờ nghĩ mình thích làm tài chính đăng ký vào ngành TCDN. Nhưng những đứa giỏi của ngành TCDN đi làm equity nhiều hơn financial controller.

Ngoại lệ: Ngành Tài Chính của Ngoại Thương chưa bao giờ cao điểm hơn ngành Kinh Tế Đối Ngoại. Lý do vẫn là danh tiếng truyền thống (PERCEIVED honour).

3. Hệ quả của (1) là việc chọn ngành theo chu kỳ kinh tế.
Những ngành đã từng hot: CNTT của làn sóng trước, Kế Toán Kiểm Toán khi Big 4 quảng cáo rầm rộ, Marketing khi Unilever quảng cáo MT, Tài Chính Doanh Nghiệp.
Giờ CNTT trở lại hot vì quốc gia khởi nghiệp 2016 và cách mạng công nghiệp 4.0 2017. Thật mừng cho đất nước.

Đời đẩy đưa tác giả qua nhiều ngành nên là thất bại điển hình của tự hướng nghiệp nên biết.

Từ góc nhìn của công nhân giáo dục, xin trích dẫn hai đoạn của Ben Horowitz:
Nhân viên biết rất rõ vấn đề của tổ chức…
Bắt nhân viên phải đưa ra giải pháp khi escalate vấn đề lên sếp là sai. Thằng kỹ thuật có thể nhận biết vấn đề về marketing nhưng nó không có thẩm quyền phán về marketing; nó chỉ ra vấn đề đúng là mừng rồi. Người biết đủ để ra quyết định là tao, C-E-O.

Leave a Reply

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Panorama Theme by Themocracy