J. Crew

By , May 5, 2017 12:18 pm

Thức ăn truyền thống ít dựa vào concept thì cạnh tranh cao, dựa vào địa điểm, bền, áp lực nghiên cứu phát triển (R&D) ít.
Thức ăn dựa vào concept mới ra thì hot lên sau đó nguội dần, hot được chừng 6 năm.

Thời trang đường phố mass cũng có thời.
Hãng áo chống nắng American Apparel đánh Abercrombie & Fitch.
Hãng giẻ lau giá cao J.Crew đánh American Apparel.

J. Crew đạt đỉnh 2013. 2016 suýt phá sản.

Blackstone nhảy vào cứu net. Nhưng Blackstone đương nhiên thông minh, không cứu bằng cổ phần mà chơi bài xử lý nợ, tái cấu trúc đống trái phiếu. J. Crew đang nợ 2.1B.
J. Crew có 2 năm để quay đầu trong khi Blackstone bóp cổ.

Lý thuyết tài chính doanh nghiệp cơ bản dạy cho học viên cao đẳng: Cổ đông là chủ công ty, chủ nợ không phải chủ công ty.
Các funds manager tát vào suy nghĩ này. Warren Buffett bảo: Chủ nợ có quyền và sẽ cho công ty phá sản, cổ đông không dám. Chủ nợ mới là chủ công ty.
Ở quê ta, GIẢ SỬ công ty phá sản thì chia tiền cho nhân viên rồi chủ nợ rồi các lớp cổ đông. Giả định thôi chứ trên đường đầy xác chết lượn qua lượn lại mà có chị nào phá sản đâu. Ở Mỹ, công ty phá sản thì chia tiền cho chủ nợ trước.

Quay lại J. Crew

  • Abercrombie & Fitch bị concept và marketing và logo rất douché. Nhưng còn vớt vát được 2 thứ: chất liệu vải tốt nhất trong các thương hiệu đồ trẻ con cùng phân khúc, và fit cũng tốt nhất. Abercrombie dẹp con hươu sừng tấm to đùng thì vẫn có cơ hội quay đầu.
  • J. Crew: Thiết kế cố vừa neo-preppy vừa fast fashion tắc kè, marketing dùng concept theo kiểu con nhà giàu không tới, chất liệu tệ hơn Gap, fit tệ hơn ZARA, giá trên trời so với chất lượng, bắt chước bọn thảm chùi chân Ralph Lauren làm hàng Factory.

Vĩnh biệt J. Crew.

Leave a Reply

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Panorama Theme by Themocracy