Ghi chép đọc báo cáo tài chính Masan Group 2011

By , May 7, 2012 2:20 pm

Nguồn: báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (đã kiểm toán). Có thể download tại ĐÂY.

Tại thời điểm hiện tại người viết không sở hữu cổ phần gì của các công ty được đề cập trong bài.

Đơn vị là triệu đồng nếu không có ghi chú gì thêm.

THƯƠNG VỤ VINACAFE VCF

Trang 29

Giá trị sổ sách của Vinacafe là 699,479

Vinacafe được định giá 1,069,096

Khoản chênh lệch 909213 được book vào 118,229 định giá lại tài sản cố định hữu hình và 912,328 tài sản cố định vô hình.

Khoản tiền mặt Vinacafe đang có là 278,268. MSN phải thanh toán cho Vinacafe 1,087,096 nhưng cấn trừ khoản tiền mặt nên còn lại thanh toán thuần 808,828.

Cũng trong thương vụ Vinacafe xem tiếp trang 37

Khoản chênh lệch so với giá trị sổ sách 929,648 được chia tách làm 3 phần: quyền sử dụng đất 65,202, nhãn hiệu 543,799, quan hệ khách hàng 320,647.

Book vào tài sản cố định vô hình có lợi cho công ty bởi vì: trừ vào equity sẽ có hiệu lực ngay (không tốt), book vào lợi thế thương mại (goodwill) sẽ armortized trong 10 năm, book vào tài sản cố định vô hình được giữ luôn.

KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO TECHCOMBANK

Trang 39

Đầu tư vào công ty liên kết 9,321,085

Khoản tiền này là để mua trái phiếu chuyển đổi (convertible bond) Techcombank

Thực tế năm 2011 kết quả hoạt động kinh doanh của Techcombank vượt kỳ vọng, thu nhập đạt trên mức kỳ vọng 2,727 tỷ.

9,321,085 tương đương khoảng 30.61%, vậy giá trị định giá Techcombank khoảng 30,451,110

Giá OTC của Techcombank đang khoảng 15, giá trị thị trường bằng nửa giá trị mà Masan định giá.

THƯƠNG VỤ KKR – MASAN CONSUMER MSC

KKR Buys Masan Stake in Biggest Vietnam Private Equity Deal

KKR trả hơn 220.000 đồng cho 1 cổ phiếu Masan Consumer

Masan Consumer sẽ chào bán riêng lẻ 14.444.444 cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược; lượng cổ phiếu này tương đương 10% vốn điều lệ sau khi phát hành.

Ngày hôm nay 13/4, theo tin từ Tập đoàn đầu tư Kohlberg Kravis Roberts (KKR), KKR đã ký kết với Tập đoàn Masan về việc sẽ mua số cổ phần trên với giá 159 triệu USD. Đây là khoản đầu tư đầu tiên của KKR tại Việt Nam và là khoản đầu tư thứ 4 tại Đông Nam Á.

Như vậy, qua thương vụ này có thể thấy Masan Consumer được định giá gần 1,6 tỷ USD. Và giá KKR trả cho mỗi cổ phiếu Masan Consumer là hơn 11 USD, tương ứng hơn 220.000 đồng/cp. Trên thị trường OTC, cổ phiếu này hiện ở mức 150.000 đồng/cp.

Hiện tại, vốn điều lệ của Masan Consumer là 1.300 tỷ đồng.

Trang 42

KKR có 3 điều khoản

 1. Masan Consumer (MSC) cam kết P/E 16. Nếu không đạt P/E 16 thì phát hành thêm (hay có thể xem là điều chỉnh giá) cho KKR để P/E bằng 16
 2. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận 2011-2013 đạt IRR 20% (VND) hoặc IRR 15% (USD). Nếu không đạt thì chuyển giao cổ phần MSC của MSN cho KKR
 3. Trong 6 năm kể từ 7 Apr 2011, MSC phải niêm yết sàn nước ngoài. Nếu không thì KKR có quyền chọn bán cổ phiếu MSC lấy MSN. Nếu KKR không thực hiện quyền chọn thì MSN có thể mua lại của KKR (chi tiết xem trang 42).

Forward P/E 2013 VND = 16 * (1 + 20%)^(-3) ~ 9.26

Forward P/E 2013 USD = 16 * (1 + 15%)^(-3) ~ 10.52

Bản chất: KKR kỳ vọng P/E 10.52 sau 3 năm.

(1 + 20%) ^ 6 = 2.99

Bản chất: KKR kỳ vọng MSC tăng trưởng gấp 3 lần sau 6 năm. MSC không đạt thì lấy MSN ra thế.

THƯƠNG VỤ MOUNT KELLETT – MASAN RESOURCES MR

Mount Kellett Invests $100 Million in Masan Resources

Trang 43

Trong round này, MSN và Mount Kellett cùng bỏ tiền vào Masan Resources (MR).

Pre-money: MSN 80%, Dragon Capital 20%

Mount Kellett bỏ $100 triệu đổi lấy 20%, MSN bỏ 487 tỷ đồng vào để đảm bảo vẫn sở hữu 65%.

Post-money: MSN 65%, Mount Kellett 20%, Dragon Capital 15%

Ngoài ra còn điều khoản Mount Kellett muốn IRR USD 15%

(1 + 15%) ^ 4.5 = 1.8756

Bản chất: Mount Kellett muốn secure khoản lãi 87.56% sau 4.5 năm. MR không đạt thì lấy MSN ra thế.

ESOP

Xem tờ trình tại ĐÂY

MSN phát hành ESOP giá trị gần 4% công ty [20 triệu / 515272269]

Giá thị trường MSN đang 11x, giá ESOP bằng mệnh giá là 1x.

Thưởng cho nhân viên 4% công ty tương đương khoảng 2300 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2011 2496 tỷ đồng.

Vậy đem gần hết lợi nhuận 2011 thưởng cho nhân viên.

TURNOVER

Trang 33

Thành phẩm 118,879

Thành phẩm / doanh thu thuần * 365 = 118,879 / 7,056,849 * 365 = 6.15

Trung bình mất 6 ngày để bán thành phẩm sản xuất

ĐẦU TƯ DÀI HẠN

Trang 5

Đầu tư dài hạn của công ty (không phải của tập đoàn) là 19490421

Khoản này gồm các khoản lớn sau:

 • 30% Techcombank TCB
 • 76% Masan Consumer MSC
 • 65% Masan Resources MR

30% * 15 = 4500

76% * 38 = 29000

65% * 10 = 6500

Sum = 40000

Less 19500

Equal 20500

Less 18000 tỷ

Còn 2500 tỷ

Chia 5 còn 5x

Bổ sung Masan Consumer

 • Masan Consumer là công ty phân phối. Các công ty con [trang 14] là công ty sản xuất. Doanh số đã khấu trừ với các công ty con.
 • Trang 4+5. Ngồi trên gần 9621 tỷ tiền và các thứ thật có thể quy ra tiền.
 • Trang 4+6. Vay thêm 512 tỷ trong năm, đẻ ra 2431 tỷ tiền.
 • Trang 7. Chi phí quản lý doanh nghiệp 186 tỷ đồng / năm. Bình luận: làm thế nào thấp thế?
 • Trang 7. Gross margin 43%, net margin 32%. So với VNM là 30% và 19.5%
 • Trang 23. Doanh thu “Đồ uống” 333 tỷ là từ Vinacafe
 • Trang 27. Đang cho MSN vay ngắn hạn 2 nghìn tỷ 15-18%
 • Trang 28. Đang cho MSN vay dài hạn 2 nghìn tỷ 18%
 • Trang 39. Vay VND 15.2-18%. Vì có khoản phải thu (account receivables) và hàng tồn kho (inventory) nên có thể đi vay NH để cho công ty mẹ vay lại
 • Trang 43. Vốn điều lệ 2500 tỷ
 • Trang 50. Công ty mẹ cấp cao nhất là Công ty cổ phần Ma San, là mẹ của MSN
 • P/S ~ 5.96, P/B ~ 5.3
 • Bình luận: đang tăng trưởng nóng.

Switchboard function in Vietnam is consolidating

By , April 22, 2012 3:07 pm

The switchboard function of Banknetvn, Smartlink, VNBC are consolidating. According to this article, Smartlink and VNBC shall continue their services other than switchboard.

The "other services" include e-payment. What could this mean to the e-payment industry?

 1. This can buy some time for independent (i.e. non bank-based) e-payment service providers to speed up their customer acquisition.
 2. When freed from the switchboard business, Smartlink and VNBC can focus on providing e-payment services which would pose a threat to independent players.

All in all, I’d look forward to see more e-payment services, especially ones which connect core-to-core to banks.

Why Facebook acquires Instagram

By , April 9, 2012 6:35 pm

Facebook’s issues:

 1. Photo innovation has been slowed
 2. The heat from Pinterest
 3. Finds it hard to provide photo experience on mobile (even with Snaptu team)

Thus the acquisition.

iPhone vs. Android phones vs. Blackberry | iPad vs. Android tablets

By , March 24, 2012 10:01 am

Credit card is NOT a must in developing e-Commerce. Here is how:

By , March 15, 2012 5:37 pm

During Asia Pacific ICT Summit I received a question on development of e-Commerce and @opspecgsmb tweeted that it depends on credit card penetration.

Dependence on credit card never happened in China and it is not happening in Vietnam.

The situation in  Vietnam (which many Singaporeans may find different from that of their own country)

 1. Still a cash economy
 2. People love buying topup cards
 3. Bank card penetration is only 30% of the population
 4. It takes an urban Vietnamese 5 minutes to visit their local mom-and-pop shop
 5. Every household possesses personal vehicle
 6. It costs 50 cents to deliver goods from a warehouse to a location in the city
 7. Buyers haven’t trusted online transaction

Here are what e-commerce companies in Vietnam are doing:

 • Setup distribution network with local mom-and-pop shops, pavement stalls, internet café. Provide these agents with physical topup cards or web interface or SMS interface. Exploit (4)
 • Cash on delivery. Exploit (3)
 • Partner with post offices. Customers can pay at post offices.
 • Provide cash collection services

So customers don’t even need to have bank accounts to buy and trade online, not to mention credit cards.

Of course, it sounds primitive but that’s what’re happening while we wait for the adoption to hit critical mass.

Where is the role of technology?

We can use PayPal. There are also local PayPal clones with much lower fees. With a local bank debit card (I don’t even need a Visa/Mastercard), I can buy stuffs online and perform interbank transfer for free (at least free for now when companies are educating users).

The obstacle is buyers habit and problem of trust.

Groupon clones have helped buyers become more comfortable buying and paying online.

I’ll write a separate post on solving the problem of trust.

So that pretty much wraps up one point on infrastructure for e-commerce in Vietnam. If you’re interested please CLICK HERE to read more.

Cheers

Nivi.vn – second Vietnam Weibo clone launched

By , March 13, 2012 9:57 am

The second Weibo clone in Vietnam is Nivi.vn from NCT (the first one was Zing Live).

I guess NCT wants to capitalize NhacCuaTui community and relationship with celebrities to drive Nivi.

Follow me on Nivi: @taitran

Expect more clones to come this year.

Sharing interests on Facebook sucks, therefore Pinterest

By , March 3, 2012 3:16 pm

One of the reason why Pinterest in taking off rapidly is because it is doing a much job at sharing interests than the giant social network Facebook.

Facebook has been staggering with interest for a few years. These are where it sucks:

1. Interest sharing hasn’t been going well with profile design

The profile in 2005 where everything (including apps) is crunched into one page is too clustering. Then the interest are hidden away in secondary tabs in the tabbed profile in 2009. With the current timeline profile, interests are stored in the "About" section which is a rightful place but this is only explored by experienced users.

2. Like?

The design just before Timeline allows declaring interests in Music, Entertainment, People who inspire etc.

What annoys me is that as soon as I declare my interests, Facebook automatically makes me Like the respective pages. These pages have their own issues, detailed in the next point.

It wouldn’t be an issue unless Facebook limits the number of pages I can like!

This hinders interest sharing and exploration.

3. Community pages

There are many generic pages for interests which are not managed by authorized organization. Instead, Facebook displays Wiki articles for these interests. Wiki articles are knowledge-soaked, structured, organized, authority-imposed, and dry. Interests, only other hand, should be organic, natural and sometimes emotional.

This doesn’t feel right.

4. Search

I used to be able to search for people sharing the same interest. Not anymore.

Without searching, what’s there for exploration?

5. Bad design

Icon design for interests on Facebook are boring and ugly.

So Pinterest comes in. It’s beautiful, organic, feminine, better designed. But I won’t dwell too much in Pinterest, not yet.

The moral of the story is: Facebook has realized it can’t do everything well, so it chooses to be a platform. If a product can solve a need better than Facebook, it can haz cheese.

Another Facebook feature that sucks: Networks.

Starbucks brought to Vietnam in 2012 by Jardine Matheson

By , February 26, 2012 7:42 am

starbucks vietnamese coffee milk

Click HERE and HERE to read the story.

Vietnam Technology trends 2012

By , February 25, 2012 4:38 am

This is for an interview by 5desire.

For those who don’t read Vietnamese, here is a brief summary.

 1. Investments flow from financial instruments to venture
 2. Vietnam technology landscape attracts regional media
 3. e-Commerce: time for B2C
 4. Groupon clones matures and grows steadily
 5. Mobile apps grow on cheaper devices
 6. Users become more social and vertical

Xu hướng 2012
(Theo Tài Trần)
Năm 2012 tiếp tục là một năm thử lửa với nền kinh tế. Tình hình kinh doanh nhiều ngành khó khăn, thị trường tài chính giảm nhiệt, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Bối cảnh đó lại đem đến cơ hội tốt cho ngành ICT. Khi luồng tiền đổ vào bất động sản, công cụ tài chính giảm đi, vốn quay trở lại mảng công nghệ. Ngoài các nhà đầu tư tổ chức, các nhà đầu tư cá nhân (angel investor) cũng đầu tư cho nhiều dự án khởi nghiệp.
2012 bắt đầu bằng một tin chấn động là IPO của Facebook, càng làm mảng công nghệ nóng hơn lên. Dự kiến, những đợt sóng công nghệ thế giới cũng sẽ đem lại nhiều thuận lợi cho thị trường trong nước. Như đón đầu làn sóng đó, truyền thông quốc tế đã và đang quan tâm đến Việt Nam nhiều hơn. Các trang tin penn-olson, e27, Bloomberg, techcocktail, forbes đã có nhiều bài viết về thị trường và các công ty Việt Nam.
Năm 2012 cũng sẽ chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của nhiều mô hình như thanh toán trực tuyến, thương mại điện tử, mạng xã hội ngách. Các đơn vị tham gia thương mại điện tử đã có kinh nghiệm vận hành để phát triển B2C thêm vào C2C như trước đây. Mô hình B2C có thể giải quyết vấn đề niềm tin của người tiêu dùng mà C2C không làm được, từ đó lan toả dần ra phục vụ được nhóm đối tượng người tiêu dùng ít nhạy bén công nghệ. Các dịch vụ thanh toán điện tử đã có nhiều sẵn sàng phục vụ nhu cầu thanh toán mua hàng trực tuyến, chuyển tiền, tiêu thụ nội dung số. Thị trường Groupon sẽ dần ổn định và vẫn tiếp tục tăng trưởng.
Trong năm 2012, giá điện thoại thông minh sẽ giảm mạnh. Smartphone chạy Android giá dưới 3 triệu sẽ xuất hiện nhiều. Sự lan toả của nền tảng điện thoại thông minh cộng với cước phí 3G ngày càng cải thiện là động lực cho ứng dụng di động phát triển đa dạng. Nhu cầu tiêu thụ nội dung số trên di động tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Ngoài ra, ứng dụng di động cũng sẽ có nhiều sáng tạo để giải quyết các nhu cầu thông tin liên lạc, giải trí của người dùng.
Một xu hướng nữa là sự lan toả tính cộng đồng trên các mạng xã hội trong nhiều hình thái. Người dùng sẽ tìm thấy các cộng đồng phù hợp sở thích và thói quen của mình. Ví dụ cùng chơi web games, cùng chia sẻ niềm đam mê mua sắm, cùng chia sẻ và trao đổi sở thích phim ảnh ca nhạc trên rất nhiều kênh lấy mạng xã hội làm nền tảng.
Kết lại, 2012 là năm rất gần trong cuộc chạy đua làn sóng công nghệ mới. Cơ hội mở ra với tất cả mọi người.

Read more: http://blog.5desire.com/post/16914971979/ict-leak-so-01

Merchants which I become full-price-paying customer after using deal

By , February 17, 2012 3:31 pm

Recurring deal structure: applies to all items in the menu so I am free to choose. I hate set menus.

Merchant

Deal provider

Why

Jungle Juice NhomMua
Hotdeal
QBata
Best juice house in town
Charner NhomMua
 • Nice foie grass
 • Very good service
Le Jardin De Sao Mai NhomMua
 • Nice food
 • Good atmosphere
Koibito MOF NhomMua Very good chocolate
Sheepskin NhomMua Good quality
Yukisu NhomMua High quality cakes
Totoya NhomMua Value for money
Pao Dimsum (Moc Broken Rice) NhomMua Good quality
Nam Giao NhomMua Good quality
Andes NhomMua Certified helmets
Floramisu 51deal
 • Nice tea
 • Nice atmosphere
Nhà hàng 100 MuaChung I like the Acipenser (cá tầm)
Nhã Nam QBata I love books!
Regina Hotdeal Very nice coffee shop
Lộc Thịnh MuaLe
 • Cheap
 • Wide open space
Akataiyo MuaChung
 • Okonomiyaki (Japanese pancake) is good
 • Good service
 • Spacy
 • Free Wi-Fi
Cyprina CungMua Good quality grape juice

Panorama Theme by Themocracy