Posts tagged: bitcoin

Bitcoin 16.9.17

By , September 16, 2017 9:56 am

Nhiều bạn hỏi mình về Bitcoin thế nhỉ. Mình không phải chuyên gia.

Cảnh báo là ngay sau khi mình post cái này thì giá Bitcoin có thể lên lại. Trùng khớp với việc tin ra thì đã muộn (để mua).

Dự phóng: Bitcoin lên tí do lực gom hàng.

1. Bitcoin là thứ vừa mang tính chất công nghệ (bị hack, bị thay thế, ảo tưởng nặc danh) vừa mang tính chất tỷ giá (24/7) vừa mang tính chất cổ phiếu.

2. Muốn chơi được tỷ giá thì làm Treasury ngân hàng thương mại. Muốn chơi cổ phiếu trên sàn thì làm công ty chứng khoán. Muốn dùng công nghệ + tài chính thì làm Quant.
Muốn chơi cả 3 thì bị license chặn.
Nên Bitcoin khó.

3. Các biểu hiện của Bitcoin gần giống cổ phiếu:

a. Thị trường luôn phản ứng thái quá.
Với Tàu và với JP Morgan.

b. Thị trường không có trí nhớ.

c. Thằng lướt sóng luôn nhổ nước bọt lên thằng đọc báo cáo tài chính. Thằng đọc báo cáo tài chính thì không bị Gỗ Trường Thành lừa. Nhưng nhóm duy nhất được IRR đều đặn qua 25 năm dẫn đến IRR trọn đời cao nhất là doanh chủ IPO thành công (top 0.001% doanh chủ).
Hành vi này đương nhiên cũng xuất hiện ở Bitcoin.

d. Dự phóng rất khó.

e. Quy về hành vi.
Các nhóm hành vi của người nướng tiền vào Bitcoin là gì? Rửa tiền, buôn lậu, đầu cơ, giao dịch, ẩn danh, đào…
Trong cổ phiếu, thằng trade thắng là thằng giỏi ước lượng xác suất của các nhóm hành vi: đầu tư, đầu cơ, ăn theo, huy động…

f. Trong hệ thống giáo dục công của ta, cơ hội sớm nhất và đơn giản để luyện tập ước lượng xác suất là thi đầu vào lớp chuyên.

Nếu khinh lớp chuyên thì lấy thi đại học cũng được.

Ở TPHCM, khối A có 2 trường là BK và KHTN, khối B có 2 trường là Y Dược và Phạm Ngọc Thạch, khối D có 1 trường là Ngoại Thương. Khối B, C, D thi cùng đợt => buộc phải chọn giữa B và D. Vì không tồn tại cách trượt BK & NT nên chỉ phải tính xác suất YD và PNT. Tính: vị trí tương đối của mình với những đứa giỏi hơn mình.

Ước lượng xác suất thi ĐH chỉ phải nhìn xuống nên dễ hơn ước lượng xác suất thi lớp chuyên phải nhìn lên các mẹ ạ.

Đề giờ thay đổi rồi chứ cách đây 20 năm, các trai chuyên Toán khinh trai lớp chuyên khác bởi câu cuối đề Toán là câu bất đẳng thức.

Cơ hội kế tiếp tính xác suất là: tính xác suất làm sao vẫn đạt mục tiêu cho bậc cử nhân (ví dụ thủ khoa trường) để học ít nhất (để thời gian yêu đương và đi làm) mà không mất phần thưởng gì của bậc cử nhân.

g. Hành vi thảo luận Bitcoin
* Nhóm ăn lương công nghệ tự tin hơn nhóm tài chính; khi chuyển dịch giá của Bitcoin thể hiện y chang những pattern truyền thống của cổ phiếu.
* Nhóm ăn lương cổ phiếu bình thường khá thoải mái một cách cay đắng (bitter) với việc bị thằng khác lái giá trên đầu mình thì rất thẽ thọt trước Bitcoin vì phải deal với rửa tiền và buôn lậu mà không có cơ quan pháp luật để chạy đi méc.

Footnote: Có chuyên gia Vật Lý hỏi cháu có sống bằng Toán không mà dám bảo Lý chính xác. Trả lời: cháu kiếm tiền bằng sai số của Toán nhẩm.

Speculation Cash Flow is clear as in the long-term chart

By , September 6, 2017 2:36 am

Panorama Theme by Themocracy