Posts tagged: derivatives

11 August 2017

By , August 11, 2017 3:23 am

Sau ngày giao dịch Futures đầu tiên.

1. Các thị trường phát triển dùng phái sinh để đầu cơ nhiều hơn hedging. Làm sao biết? Cách đơn giản nhất là thống kê open interest.

CDO là nguyên nhân cỡ thứ năm dẫn đến khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007, đẩy cả thế giới vào vực thẳm.
Vài traders & financial engineers thiên tài ăn khẳm ngay trước khủng hoảng ấm thân rồi.

2. Đang bearish tưng bừng mà bị circuit breaker / trading halt là tụt hứng lắm.

3. Phái sinh đầu tiên của Việt Nam là món nào?

Trader và học viên tài chính nào cũng biết

Cách đây hơn 10 năm ngân hàng mở sàn Gold Forwards và một ít Gold Futures on SGX. Đương nhiên, vàng thỏi vàng lá không khuyến khích thì vàng tài khoản càng không. Sàn vàng ACB mất hẳn hơn 10 nghìn tỷ.

Qantas làm energy futures cho Jetstar Pacific. Xong chuyện.

2009, có đơn vị làm mô phỏng quỹ chỉ số Index Fund. Thật ra nhìn giống [Index Fund simulation + binary bet] hybrid. Đã bị cấm.

2009, có đơn vị làm mô phỏng Options được vài tuần.

Giờ vẫn nhiều bạn đang lobby binary options.

Forwards và swaps thì vẫn trade được trong ngân hàng. Dùng tư cách pháp nhân doanh nghiệp trade là chính, spread quá cao.

Gọi là hợp pháp thì chỉ có Forwards, Swaps của ngân hàng và Futures. Hợp pháp và công khai thì chỉ còn Futures; OTC không có price visibility cao cũng không có thanh khoản mấy để rút ra rút vào.

Nói cái nào đầu tiên thì chắc là hợp đồng kỳ hạn Forwards.

4. Phí giao dịch thường 0.1 – 0.4%. Phí giao dịch các sản phẩm bearish không-chính-thức 7-9%, không phải lúc nào cũng có inventory.

Có Futures để bearish HỢP PHÁP + trade lẹ + thanh khoản cao hơn Forwards + công khai rồi.

VN30F1708 – 745.9
VN30F1709 – 749.1
VN30F1712 – 755
VN30F1803 – 758

10 August 2017, Index Futures on HOSE

By , August 10, 2017 3:24 am

Trước giờ Hợp Đồng Giao Sau Chỉ Số chính thức đi vào hoạt động.

1. VN30 đầu ngày 741.36, cuối ngày 743.42.

Trần – Sàn – Tham Chiếu – Cuối Ngày

VN30F1708 – 811 – 705 – 758 – 745.9
VN30F1709 – 809.3 – 703.5 – 756.4 – 749.1
VN30F1712 – 804.7 – 699.5 – 752.1 – 755
VN30F1803 – 800.4 – 695.8 – 748.1 – 758

Open Interest dịch là Khối Lượng Tích Luỹ dễ hiểu.

2. Ngoài áp lực chốt lãi T+ equity thường có thì giờ còn có áp lực đến ngày đáo hạn (maturity / expiry) của Futures.

3. Value at Risk VN30 Futures theo yêu cầu Basel III = VND 3,696,661

Rất thấp do implied volatility.

Có 4 phương pháp cổ điển tính VaR: (1) Linear Probabilistic (2) Complementary Error Function erfc (3) Normality (4) Monte Carlo Simulation. Pseudo-code cuối bài.

4. 3 yếu tố ảnh hưởng chính đến VN30 Futures: lãi suất, dividend yield, thời gian đến đáo hạn (time to maturity).

Mối liên quan đơn giản nhất là: F = Se^[(r-q)t]

VN30 = SIGMA(PiSifi) / Cap(i) * Zi

Tử số là tổng giá trị vốn hoá của các cổ phiếu tham gia sau khi điều chỉnh free float.
Z: điều chỉnh trường hợp vượt quá tỉ trọng cho phép.

5. Dividend yield hiện tại đang là 2.81%.

6. PE 12.88

7. Vốn hoá VND 1,147,725,989,265,190
Index Point đang được thị trường định giá VND 1,548,135,843,942

8. Dữ liệu lịch sử VN30:

Mean = 0.00048807
Standard Error = 0.000283514
Median = 0.0007096
Mode = 0
Standard Deviation = 0.013124581
Sample Variance = 0.000172255
Kurtosis = 1.920261699
Skewness = -0.060551087
Range = 0.103634608
Minimum = -0.056110646
Maximum = 0.047523962
Count = 2143
Confidence Level (99.0%) = 0.000730935
Mean dương là do horizon bias.

9. Sau 17 năm, lần đầu tiên chúng ta có sản phẩm đánh xuống (Bearish) hợp pháp và công khai và chính thức.

Dùng dữ liệu lịch sử chắc chắn bị chúng khinh là chưa chắc dự đoán được tương lai. Mà lỡ không biết làm thế nào cho hay mà đang bị dí báo cáo thì có nhiêu sống bấy nhiêu thôi.

/** Linear Probabilistic */
for (i = 0 ; i < n-1 ; i++)
{
	r[i] = p[i+1] / p[i] - 1;
	sumr += r[i];
}

muyr = sumr / n;

for (i = 0 ; i < n-1 ; i++)
{
	varianceNum += (r[i] - muyr) ^ 2;
}

vol = sqrt(varianceNum / (n-2));

VaR = getCriticalValue(confidence) * sqrt(multiplyMatrix(multiplyMatrix(w[n]*vol[n], varCov[n][n]),transposeMatrix(w[n]*vol[n]))) * sqrt(BaselForecast / tradingDays);

/** Complementary Error Function */

for (i = 0 ; i < a ; i++)
{
	while(probability[i][0] < p)
	{
	probability[i][0] = 1/2 * erf((rmean[i][0] + ln(value) - ln(value - var[i][0])) / (volatility[i][0] * sqrt(2 * 1)));
	var[i][0] += 1;
	}
	var[i][0] = var[i][0] * (goBackDays - 1);
}

/** Normality */
for (i = 0 ; i < numberOfAssets1 ; i++)
{
	weight[i][0] = securityValue1 / (pdt[startPeriod1][i]);
}

for (i = 0 ; i < a ; i++)
{
	pdtdfu = pdtdf[(startBack1+i):(startPeriod1+i)][];
	pdtdfuv = variance(pdtdfu);
	pdtdfuvf = weight' * pdtdfuv * weight;
	meanp = meanc(pdtdfu);
	var = (-1 * horizon) * weight' * (meanp') - (zValueOnePercent * sqrt(horizon*pdtdfuvf));
	realv = ( (pdt[startPeriod1+i][]) * weight) - ( (pdt[startPeriod1+i+horizon][]) * weight );
	efficiency = -realv / var;
	fprint(file, var,"\t",realv,"\t",efficiency,"\n");
}

/** Monte Carlo Simulation */
for (i = 0 ; i < numberOfAssets1 ; i++)
{
	weight[i][0] = securityValue1 / (pdt[startPeriod1][i]);
}

for (i = 0 ; i < numberOfTradingDays ; i++)
{
	for (b = 0 ; b < repeatB ; b++)
	{
		portrl = pdt[startPeriod1+i][] + pdtdf[startBack1+i+(ranu(1,1)*scaleMultiplier)][];
		for (j = 0 ; j < repeatDeltaP ; j++)
		{
			portrl += pdtdf[startBack1+i+(ranu(1,1)*scaleMultiplier)][];
		}
		portrlv[b][0] = weight' * (portrl)';
	}
	portq = quantilec(portrlv, mq);
	var = ((pdt[startPeriod1+i][]) * weight) - portq[0][0];
	realv = ((pdt[startPeriod1+i][]) * weight) - ((pdt[startPeriod1+i+horizon][]) * weight);
	efficiency = -realv / var;
	fprint(file, var,"\t",realv,"\t",efficiency,"\n");
}

On Par

By , December 16, 2015 8:52 am

Chương trình tái hoà nhập xã hội dành cho RMIT và du học sinh

Phần 2: Thuật ngữ cơ bản trái phiếu doanh nghiệp

(Phần 1 là stock par value, thứ chỉ có ở Việt Nam do tình trạng pháp lý hồi 1990s)

Giáo trình lý thuyết Tài chính Doanh nghiệp cơ bản phổ biến nhất thế giới và CFA dạy vầy:

 • Lãi suất tham chiếu (reference rate) => lãi suất thị trường (market rate).
 • Market rate cộng premium hoặc trừ discount ra Yield To Maturity YTM.
 • Dùng YTM quẳng vào mô hình cơ bản [annuity + chiết khấu par] ra giá Trái Phiếu.
 • Trong đó Coupon Rate có thể khác YTM.

Trường không quá thấp hoặc thầy muốn dạy thực tế thì dạy thêm vầy:

 • Lang thang ngoài đường gặp Trái Phiếu có giá, coupon, kỳ hạn (term to maturity).
 • Tự tính ngược lại YTM trên giấy.
 • Từ đó thực hiện các kỹ thuật interest immunization.

Muốn học financial engineering mà không biết tính nhẩm YTM thì chửi cho. Hoàn cảnh xuất xứ: YTM là số rất lẻ và không thể tách riêng ra để lấy nghiệm dựa trên các phương pháp đại số dạy trong Toán Cao Cấp.

Ở quê ta:

 • Giá = Par.
 • Suy ra Coupon Rate = YTM, khỏi phải phân biệt.
 • Cho nên các bạn gọi luôn Coupon là LÃI SUẤT.

Tiến sĩ Lê Hồng Giang đề xuất dùng chữ Trái Tức cho Coupon.

Đồ rằng khi mà Giá luôn bằng Par thì có đứa lại chửi “Coupon thì khác gì lãi suất?”

Mong cộng đồng cho phép du học sinh tài chính tái hoà nhập xã hội để trở thành công dân có ích cho đất nước, không chúng cứ chạy rông khoe là biết làm Fixed Income Derivatives.

Nỗ lực cố gắng vươn lên của chuyên viên equity và “Không phải việc của tôi”

By , December 16, 2015 8:16 am

Đấy là năm 2008 khi thị trường chứng khoán Việt Nam đang trên đỉnh vinh quang 1100. Vay tiền làm ăn không khó, các dự án đều lãi, tất cả các nhà đầu tư đều phấn khởi.

Một quỹ đầu tư đặt lệnh mua ào ạt những cổ phiếu khởi sắc. Nhân viên Khách Hàng Doanh Nghiệp chính hôm đó đi nghỉ mát, gọi điện thì “Xin lỗi hôm nay em nghỉ phép rồi :D”.

Có một thực tập sinh nhập liệu (data entry – là ở cấp thấp hơn) háo hức xin nhận nhiệm vụ thay; bạn rất cố gắng vươn lên trong sự nghiệp.

Hai ngày sau khi đặt hết khối lượng lệnh Mua khổng lồ, thị trường lao dốc. Quỹ mất 80% NAV và không bao giờ gượng dậy nổi. Thực Tập Sinh Nhập Liệu được treo lên dàn làm vật hiến tế. Nguyên dây từ lính tới sếp bị cắt thưởng (ngành này thưởng nhiều hơn lương), giảm lương còn phân nửa. Thị trường quá bé nên cả thị trường biết ai làm, không ai dám thuê nữa. Rồi xong.

**

Không có ý bỉ bai gì đâu.

Sự thật là có một số ngành mà không làm gì đỡ ăn hại hơn làm bậy. Ví dụ cụ thể là equity (gồm các thể loại quỹ, chứng khoán trên sàn, chứng khoán OTC, private equity, venture capital).

Đi làm khó hơn đi học chỗ đó. Đi học chỉ cần có cố gắng làm bài là sẽ có thành quả; đi làm nhiều khi càng cố càng chết.

Làm equity khác những nghề tích luỹ dần dần như vậy.

Vậy phải giỏi cỡ nào?

**

Trước khủng hoảng những người sau có lợi:

 • Các kỹ sư tài chính đã làm ra những sản phẩm CDO CMO CDS.
 • Các trader đã trade và ăn huê hồng + bonus trên những sản phẩm đó.

Sau khủng hoảng những người sau có lợi:

 • Các quỹ turnaround.
 • Các quỹ mua distressed assets và xẻ thịt công ty ra, flip asset rồi bán.
 • Những sếp xin chính phủ cứu (bailout) bằng tiền thuế của dân thành công, ví dụ AIG.
 • Chủ các trường quốc tế vì khủng hoảng thì người ta ít bảo “học làm gì, tao cho mày đi buôn” mà cho con đi học nhiều hơn.

Đại loại có chừng nghìn người giỏi nhất thế giới hưởng lợi. Phần còn lại sống chết mặc bây.

Hệ quả là nếu bạn không nằm trong nghìn người giỏi nhất thế giới thì phơi bụng.

**

Cảnh post-credit

Phát hiện ra nhân viên khách hàng doanh nghiệp đi nghỉ mát kia thấy rõ ràng Mỹ đã khủng hoảng từ giữa 2007 nên đã thanh lý sạch danh mục cá nhân rồi kiếm cớ chuồn. Trời ơi, sống trên sàn chứng khoán là phải xử lý từng giây một, trong khi Mỹ cho Việt Nam đến hơn một năm để ứng phó.

“Tàu chìm không phải việc của tao”, hắn tụng niệm trong đầu liên tục, và hắn sống.

Panorama Theme by Themocracy