Posts tagged: fire

Facebook’s future platform: Augmented Reality

By , May 5, 2017 12:20 pm

Facebook mua Snaptu làm mobile app, mua Instagram làm Photos, mua WhatsApp làm Messenger, mua Twitter không kịp nên clone, mua Snap không được nên clone.

Facebook xuất phát từ web đã phản ứng cực siêu với mobile.
Nhưng mà Mark tham hơn nhiều. Đến khi Facebook đủ lớn thì Apple và Google đã làm xong 2 hệ điều hành di động và nền tảng phát triển app.

Mark hận, mua Oculus.

Bill Gates đã ép nhân loại mang việc từ công sở về nhà với Wintel.
Steve Jobs đã ép nhân loại mang việc từ bàn làm việc lên giường ngủ với iPhone.
Mark Zuckerberg muốn ép nhân loại làm và chơi trên trên các thiết bị augmented reality do Facebook làm.

Quần chúng phải mua PC / laptop.
Quần chúng phải mua điện thoại thông minh.
Chỉ có mua Kindle Fire là được trợ giá.
Còn Mark có nguy cơ phát không cho bạn cái máy vi tính đeo trước mặt để bạn sống trong hệ sinh thái Facebook cả ngày.

Tai Tran’s Guide to Amazon Kindles, 2011

By , December 26, 2011 12:31 pm

guide amazon kindle dx fire touch keyboard basic mobile device

How many Kindles has Amazon launched?

By , December 17, 2011 6:53 am

As at today there are 13 models of Kindle currently offered:

 1. Kindle DX Wi-Fi
 2. Kindle DX 3G
 3. Kindle Keyboard (was known as Kindle 3) Wi-Fi with Special Offers
 4. Kindle Keyboard Wi-Fi without Special Offers
 5. Kindle Keyboard 3G with Special Offers
 6. Kindle Keyboard 3G without Special Offers
 7. Kindle (was known as Kindle Basic) with Special Offers
 8. Kindle without Special Offers
 9. Kindle Touch Wi-Fi with Special Offers
 10. Kindle Touch Wi-Fi without Special Offers
 11. Kindle Touch 3G with Special Offers
 12. Kindle Touch 3G without Special Offers
 13. Kindle Fire

Models no longer offered:

 1. The first Kindle
 2. Kindle 2
 3. Kindle 3 with Special Offers

Nevertheless, the number of models are distinctively different enough.

 • K-Basic for basic reading without extensive note-taking. This is currently the smallest and lightest.
 • K-Keyboard for those with the need to take note and web-surfing
 • K-DX for larger screen
 • K-Touch for those who crave for haptic interaction
 • and K-Fire for a tablet

Except for K-Fire, the e-Ink technology in the models are essentially the same.

When will Amazon launch Kindle Fire 3G?

Kindle 1 vs. Kindle 2

Kindle 2 vs. Kindle DX

Kindle 3 vs. Kindle 2

Kindle Fire, Kindle Touch, Kindle Basic

Panorama Theme by Themocracy