Posts tagged: market

Exuberance 2017

By , August 3, 2017 5:56 am

 1. Thị trường Việt Nam vào năm thứ 2 exuberance lộ.
 2. Ai cũng biết 2017 chắc chắn ngon hơn 2016. 2018 có ngon như 2017 không thì chưa chắc.
 3. 2017 cháu vẫn hỏi mua realty sỉ. 2018 cháu mua equity. 2019 cháu mua tiếp realty lẻ.
 4. Đợt 2017 khác đợt 2007 ở vài chỗ
  1. Vài nhà đầu tư biết sợ sập sàn rồi.
  2. Kỳ vọng những sản phẩm phái sinh đánh xuống được ví dụ Put Warrant. Nhưng mà thanh khoản sẽ bóp lại.
 5. Nói ngắn “lãi 20%” thì bị khinh bỏ xừ. Nhưng ý đầy đủ là “lãi 20% compound đều đặn mỗi năm” thì lũ khinh bị thị trường lột truồng mất rồi.
 6. Khủng hoảng tài chính lớn đầu tiên của sòng chứng khoán đã thực tế hoá một chuyện: trader là loài có thể ngon trong công việc mà không cần lải nhải sống tích cực.
 7. Thời điểm để chém gió về Taleb là khi thông tin (không chỉ tin) tốt đã bung bét ra hết. Còn khi còn tin, còn hàng mà lải nhải Taleb là thiên hạ cười cho.
 8. Mới đọc mỗi Black Swan và Antifragile chỉ vì mỗi 2 quyển này được dịch tiếng Việt mà nói về Taleb cũng bị cười cho.

The market has no memory

By , December 16, 2015 8:00 am

Sự cay nghiệt, soi mói trung bình của xã hội ta tuy cao hơn một số xã hội khác nhưng cũng chỉ ở ngắn hạn là cùng.

 • Nhảy việc mỗi 2 năm vẫn kiếm được việc mới vì cấu trúc kinh tế thay đổi nhanh.
 • Làm nhà đầu tư mất 90% tiền cho chỉ một thương vụ vẫn đi làm deal tiếp được.
 • Thất bại vì thiếu kỹ năng ra quyết định và kiên quyết không trau đồi kỹ năng vẫn tiếp tục làm tiếp được.
 • Nhân viên mạt sát Uỷ viên Hội đồng quản trị vì không biết đấy là cổ đông to vẫn làm PR tiếp.

Xã hội có khoan dung không thì không chắc, nhưng chắc chắn xã hội không có trí nhớ.

Thế thì có việc thì làm thôi, sợ gì.

18 December 2014

By , December 18, 2014 6:33 pm

I don’t know why the market panicked on Wed 17-Dec-2014 but it was a fun ride.

Unfortunately, Thu 18-Dec-2014 was rebalancing of ETF. The buy window didn’t last to the second day to the 18th.

Tutorial cơ bản: Smart Beta là gì

By , April 27, 2014 5:58 pm

Disclaimer: Tác giả vừa làm giảng viên ĐH vừa làm quản lý đầu tư nên bài này không hoàn toàn academic mà có nhiều yếu tố từ thị trường chưa qua academic peer review.

Viết theo yêu cầu sếp Goldman Sachs.

1. Ứng dụng của β trong hoạt động quản lý đầu tư tổ chức (institutional investment management)

β được dùng rộng rãi trong các công ty đầu tư cho 2 mục đích lớn: tính rủi ro, và dùng để thiết lập chiến lược đi theo thị trường.

Ứng dụng của chiến lược dùng β là phân bổ trọng số (weight) vào các danh mục (portfolio) tuân thủ 2 hướng đi chính:

i. Tập trung vào các mã β ổn định. Không nhất thiết phải chọn β gần 1.

ii. Phân bổ weight của portfolio mình gần với weight của các mã trong index lớn mà mình muốn theo. Điều này đảm bảo portfolio của mình sẽ dịch chuyển gần với dịch chuyển của index.

Một cách làm là: dự báo vĩ mô => dự báo toàn thị trường, mà các indices là proxies của thị trường => dự báo xu hướng các portfolio và các mã trong portfolio.

β là theo hướng passive management, cho rằng thị trường hiệu quả (efficient market) và chọn cách đi theo thị trường.

2. Những vấn đề nảy sinh khi dùng β theo cách này

i. Cách tính β. Có vài cách tính β ra kết quả hơi khác nhau. Ngoài ra, chọn thời gian cắt dữ liệu khác nhau sẽ ra β khác nhau.

ii. β để sót mất các thông tin gì? Có một nghiên cứu kết luận rằng β dự đoán được khoảng 80% trong điều kiện thị trường bình thường. Fama French là công trình nổi tiếng nhất cải thiện vấn đề này, đem lại Nobel 2013.

iii. Phân bổ weight của portfolio mình gần với weight của index có hiệu quả không? Đặt ra vấn đề này chính là thấy khói mới đi tìm lửa.

Đánh giá lại cách phân bổ này thì thấy một vấn đề fundamental là time drag. Beta stock không chỉ đi theo thị trường, mà còn tương hỗ đẩy thị trường vì stock chính là một phần trong cách tính index. Khi tìm được các stock đang dẫn dắt thị trường để đổ weight vào nó thì chính ra stock đó đã đang tăng đến độ overpriced rồi. Ngược lại, ít chú ý đến các stock đang nằm yên chưa động tĩnh gì trong khi chính nó sẽ dẫn dắt thị trường trong tương lai gần.

3. Một lựa chọn khác với β: alpha α

Mô hình đơn giản nhất đụng đến α là Single Index Model.

α đi theo hướng active management, cho rằng thị trường không hiệu quả (inefficient market) và chủ động quản lý portfolio để tìm ra các lỗi định giá (mispricing) của thị trường mà đánh.

Vì α chủ động nên phí quản lý tài sản cao. Vấn đề nặng hơn phí quản lý tài sản là rất khó để một người quản lý đầu tư có α dương trong thời gian dài vì thị trường thay đổi liên tục, không chiến lược nào dùng được quá lâu.

4. Smart β

Smart β là sản phẩm của các công ty quản lý đầu tư hướng đến giải quyết các vấn đề ở 2iii và 3. Giải quyết (3) bằng cách không chơi active, và giải quyết 2iii bằng cách cố gắng cải tiến weight.

Smart β thay đổi cách phân bổ weight vào portfolio, không chỉ đi theo giá trị vốn hoá (market capitalization) nữa. Về mặt nguyên tắc, bất kỳ cách phân bổ weight có tính toán nào cũng có thể gọi là smart β, còn khả năng của từng mô hình thì phải đánh mới biết được.

Vài yếu tố các mô hình smart β tính đến:

 • Phân bổ đều equal weight
 • Phân bổ theo các chỉ số fundamental (giá trị sổ sách book value, cổ tức dividends, doanh số revenue, dòng tiền cash flow). Theo fundamental kiểu này có không dưới 30 chỉ số có thể tính đến, dùng chung với các bộ chỉ số asset pricing được.
 • Phân bổ theo nhóm rủi ro risk profile cluster
 • Phân bổ theo phương sai nhỏ nhất (minimum variance) dựa trên tính toán variance-covariance matrix of returns
 • Phân bổ theo subadditive, dùng diversification
 • Phân bổ theo các alternative indices, tức là giả định smart indices rồi cứ bám theo

5. Các vấn đề cần xem xét về smart β

Phân bổ kiểu nào lợi nhất? Muốn biết thì phải test, mà test xong là cơ hội qua mất rồi và tương lai sẽ không giống quá khứ.

Tìm được smart β phù hợp rồi thì chắc gì nó sẽ dùng được hoài.

Tái cơ cấu danh mục (rebalancing) để đi theo weight mục tiêu phát sinh chi phí giao dịch (transaction cost), bao gồm: phí môi giới (brokerage fee) khi phải rebalancing portfolio liên tục, thuế thu nhập, phí cho sở giao dịch chứng khoán (exchange fee) thường được tính vào phí môi giới, chi phí cơ hội (opportunity cost), và chi phí khi chính các trade của mình đẩy thị trường theo hướng bất lợi cho mình.

Acquire công ty smart β thì chắc là lấy 3 thứ: mô hình, khách hàng, và momentum.

Market update 19 August 2013

By , August 19, 2013 4:35 pm

Foreign investors realized their profits on blue chips stocks. The (far from exhaustive) list includes VNM, BVH, HAG, VIC, DPM, PVS, VCG.

This was no surprise. It was even inevitable. The uptrend has been so rather aggressive I became suspicious.

Firstly, the uptrend in price outweighted profit growth. It’s a hint of yet another minor irrational exuberance.

Secondly, the S&P 500 has been the best performing index worldwide in USD, attracting capital.

Specifically for VNM, the sale is motivated by ex-dividend.

Again, this is a hindsight bias, I cashed out anyway.

Disclaimer: I’m not involved in any institutional investor benefiting from these recent trades.

An argument against Rat Race Cashflow in Vietnam market

By , March 16, 2013 2:58 am

The benefit of diversification

Why Robert Kiyosaki’s "Rat Race" Cashflow game is more harmful than useful in Vietnam market:

 1. Most available passive income sources (dividend yield, coporate bond rate, deposit rate, insurance rate) can’t beat real inflation. Relying on passive income is a gradual decay, a timed death.
 2. An illiquid corporate bond market plus an extremely risky equity market (read: not for moms and pops) means very few choices of instruments are available to retail investors.
 3. The personal wealth management industry is underdeveloped. Many lucrative assets that are expected to yield passive income are not available to retail investors.
 4. Authority: the visible wealth of Kiyosaki comes from selling self-help / motivational books, not from trading financial assets. A question on the authority and validity of his methods exists, at least from a finance professional perspective.

Why harmful? Because in finance, doing nothing (max loss = inflation – deposit rate) is less worse off than doing the wrong thing (max loss potential = 100% capital).

Image source: http://dilbert.com/strips/comic/2008-12-13/

Show me the money: that niché

By , November 3, 2012 5:59 pm

In the private equity life I have been most thrilled when I stumble upon companies which operate in niché markets, offering products that you almost never thought of.

For instance, one manufactures a tiny aluminum accessory of a beverage bottle, supplying for all major beer and beverage companies down the stream. Another one produces certain chemicals from seafood extracts.

Because of their niche-ness and exclusivity, these firms have virtually no competitors. The lack of competition makes them almost monopoly even without political grounding.

Investing in these firms is almost a safe bet.

The private equity world amazes me, every time.

Image source: Dilbert

Android mobile messaging apps brief review

By , September 8, 2012 6:49 am

Icon Name Pros Cons
WhatsApp
 • Best for messaging
 • Quick
 • Stable
 • Auto-attempt to resend failed messages
 • Best interface
 • Good for sending photos
N/A
Viber Best for free call
 • Extremely heavy & sluggish
 • Some users find it hard to setup
 • Retrieve the whole phone contact list by default and fail to handle thousands of records
LINE Stickers
 • Frequent message failure
 • Slow compared to WhatsApp
 • Calls are more unstable than Viber
 • Photo sending is sluggish
WeChat
 • Hold to talk
 • Best for audio messages
Unsolicited messages from Chinese users
Zalo Flow & interface very similar to WeChat thus lower learning curve Spam friend requests from teenage strangers with incomprehensible language
Wala N/A Boring interface
TalkBox Hold to talk Old & boring interface
KakaoTalk N/A Uninspiring interface

What product(s) are you using? How can I add you on that service?

The simplest example of why imitating Warren Buffett’s value investing strategy is a bad idea

By , August 19, 2012 8:48 pm

"The market can stay irrational longer than you can stay solvent."

John Maynard Keynes

How NhomMua.com leads Vietnam Groupbuying market

By , December 20, 2011 10:20 am

NhomMua statistics as collected by DealCuaTui as at 20.12.2011

 • Revenue VND 240.5 billion
 • Market share 36%
 • Highest revenue per month except for June, September and November 2011

Other statistics

 • Over a million vouchers sold
 • Brand equity is among top 2 in the market
 • NhomMua is recognized to feature the top merchants by many buyers

How they do it

 1. Strategic partnership: Rebate Networks which specializes in Groupon cloning
 2. Extensive investment in advertising
 3. 360o advertising: web banners, building LCD, elevator LCD, coffee shop LCD, taxi LCD. They attempt to cover a person’s full day with their brand
 4. Strong sales team aiming to win the top merchants. Merchant quality is one key factor to retain customers
 5. Signing exclusive contracts with merchants to block other groupbuy players
 6. Win the market to attract investment
 7. Utilizing DiaDiem’s infrastructure data for delivery logistics
 8. Office design that forces sales team to the streets

What about profit?

For a loss leader strategy like that of NhomMua, immediate profitability is not their top priority. Maybe they’re betting on market position and surviving the competition.

Competition?

High competition from Hotdeal, MuaChung, CungMua, and Everyday.

What next?

With the infrastructure and attention on hand, they may launch:

 • e-Commerce service
 • Logistics service
 • Social shopping service
 • Mobile shopping and other mobile apps

NhomMua and NhacCuaTui’s birthday. Photo from vnExpress

Panorama Theme by Themocracy