Posts tagged: sacombank

26.04.2017

By , April 26, 2017 11:59 pm

1. Thị trường năm nay vui hơn năm ngoái.

Danh mục cho tổ chức thì không bàn nhé. Nói danh mục cá nhân thôi. 2017 mua mạnh hơn 2016. 2018 mua equity. 2019 mua realty.

2. VietjetAir VJC

* Kịch bản giá IPO & kịch bản PR y chang bữa nói, không có gì mới.
* VJC là một case dễ đoán vì toàn bộ kịch bản cuối 2016 đầu 2017 đã có thể biết trước từ 2013, dùng momentum và kiến thức nền về thị trường nội địa.

3. Sacombank STB

* Nhảy tưng tưng là có lý do. Hội đầu cơ theo tin thấy game trở nên phức tạp hơn thì rụt tay là đương nhiên.
* Nợ xấu là game của chủ tịch, không phải game của bọn đầu cơ nhỏ lẻ. Hệ quả: số nợ xấu thật irrelevant so với sentiments của hội buôn lẻ.

4. Novaland NVL

* Cách các bạn phản ứng với tin chính thức và tin đồn thể hiện khả năng bạn dealing với equity cỡ nào.
* NVL thì vầy: high gear, nhìn game là biết đổi equity và debt với nhau, đã đụng hạn mức nhiều ngân hàng kể cả những bạn aggressive nhất, xác suất sẽ dùng đến bond.
Với nhiều thông tin vậy khó tính.
* Quay lại vấn đề fundamental: oversupply.
* Xuống xác kiểu nào: timing thôi.

5. Thông tin

* Chung quy ra rất nhiều thứ xuất phát từ những yếu tố cơ bản nhất về thị trường. Còn lúc tui làm Quant tui chém gì về HFT kệ tui.
* Lâu lâu làm một thứ liên quan đến Warren Buffett dạy: làm thứ mình hiểu, vài năm chuyện nó đâu vào đấy.
* Lâu lâu làm một thứ liên quan đến Nassim Nicholas Taleb dạy trong Fooled by Randomness: mày phải bỏ đọc báo vẫn đánh được.

How to charge your prepaid mobile account online

By , November 14, 2011 3:04 am

Assume you already created and activated your accounts with the following 4 services, and your Internet Banking ready with your bank account.

1. Click here: WebSieuThi.vn (the link is different from what it is shown, so just click on the link)

Pay via NganLuong.vn

The two advantages with paying with NganLuong is: (1) condition-free instantaneous (though technically manual) (2) currently free of charge. Technically, certain manual internal processes in NganLuong are required to balance different accounts, but why should users care anyway?!

On a side note, WebSieuThi offers online lottery which is unique to Vietnam e-commerce. When the service launches I’ll update another review.

2. Click here: MobiVi.vn

Pay via MobiVi’ account.

3. Click here: PayCode.com.vn

This is a service by Viet Union, the company owning Payoo.

Pay via Payoo account.

4. Click here: PayGate.vtc.vn

I have an issue with MobiVi’, Payoo and VTC paygate. My current main bank account is with TienPhongBank. However, neither of them connects to TienPhongBank, nor do they maintain a bank account with the bank.

Here are the steps I need to perform.

Interbank transfer via Internet Banking from my TienPhongBank account to a bank account of MobiVi / Payoo which costs me transaction fee (fixed VND8,800 for TienPhongBank). This goes through the same old interbank transfer channel. The transfer is processed by the staff or MobiVi’ system (hopefully) to my respective wallet.

When I transfer money 4:30pm Friday, I need to wait till Monday for money to come in my wallet.

The problem is solved with Payoo if you have a bank account with the banks in the first list of this link. The problem is also solved with MobiVi’ if you have a bank account with the 5 banks (VIB, Techcombank, Dong A Bank, Lien Viet Bank, Nam A Bank) that MobiVi’ connects core-to-core to. In these two cases, transfer is instantaneous. I am currently not having information on VTC paygate if the transfer to these banks is instantaneous, but my wild guess is not yet.

5. Click here: VnExpress eBank

Direct topup not going through any e-wallet, on the condition that you need to have Internet Banking or SMS Banking from VCB, TCB, VIB, EIB, MB, Vietinbank, HDbank, ACB, Sacombank

6. Click here: PinCode.vn

Supports NganLuong and BaoKim.vn.

Conclusion: I’ll just use whoever supports NganLuong.

Panorama Theme by Themocracy