Posts tagged: whatsapp

Facebook’s future platform: Augmented Reality

By , May 5, 2017 12:20 pm

Facebook mua Snaptu làm mobile app, mua Instagram làm Photos, mua WhatsApp làm Messenger, mua Twitter không kịp nên clone, mua Snap không được nên clone.

Facebook xuất phát từ web đã phản ứng cực siêu với mobile.
Nhưng mà Mark tham hơn nhiều. Đến khi Facebook đủ lớn thì Apple và Google đã làm xong 2 hệ điều hành di động và nền tảng phát triển app.

Mark hận, mua Oculus.

Bill Gates đã ép nhân loại mang việc từ công sở về nhà với Wintel.
Steve Jobs đã ép nhân loại mang việc từ bàn làm việc lên giường ngủ với iPhone.
Mark Zuckerberg muốn ép nhân loại làm và chơi trên trên các thiết bị augmented reality do Facebook làm.

Quần chúng phải mua PC / laptop.
Quần chúng phải mua điện thoại thông minh.
Chỉ có mua Kindle Fire là được trợ giá.
Còn Mark có nguy cơ phát không cho bạn cái máy vi tính đeo trước mặt để bạn sống trong hệ sinh thái Facebook cả ngày.

KakaoTalk, Line, Viber, WeChat, WhatsApp numbers of users, September 2012

By , September 21, 2012 6:30 pm

KakaoTalk http://technode.com/2012/05/17/tencent-invests-us63m-into-kakaotalk-the-korean-wechat/

Line http://www.insidemobileapps.com/2012/09/13/hands-on-with-line-the-55-million-user-strong-mobile-social-network-from-japan/

Viber http://news.cnet.com/8301-1035_3-57510236-94/viber-hits-100-million-users-partners-with-nokia-on-wp7/

WeChat http://www.techinasia.com/wechat-200-million-users/

WhatsApp: estimation

Android mobile messaging apps brief review

By , September 8, 2012 6:49 am

Icon Name Pros Cons
WhatsApp
 • Best for messaging
 • Quick
 • Stable
 • Auto-attempt to resend failed messages
 • Best interface
 • Good for sending photos
N/A
Viber Best for free call
 • Extremely heavy & sluggish
 • Some users find it hard to setup
 • Retrieve the whole phone contact list by default and fail to handle thousands of records
LINE Stickers
 • Frequent message failure
 • Slow compared to WhatsApp
 • Calls are more unstable than Viber
 • Photo sending is sluggish
WeChat
 • Hold to talk
 • Best for audio messages
Unsolicited messages from Chinese users
Zalo Flow & interface very similar to WeChat thus lower learning curve Spam friend requests from teenage strangers with incomprehensible language
Wala N/A Boring interface
TalkBox Hold to talk Old & boring interface
KakaoTalk N/A Uninspiring interface

What product(s) are you using? How can I add you on that service?

Panorama Theme by Themocracy