VPBank IPO Volume

By , September 6, 2017 3:56 am

2. Phân tích Vietcombank (VCB), Vietinbank (CTG), BIDV (BID) thì luôn phải chiết khấu (discount) việc bị NHNN giao tiếp quản một (vài) ngân hàng nhỏ khác.
VPB, VIB, SHB, ACB, STB, DAF không bị các vấn đề này. (mà có các vấn đề khác).

3.

a. Điều chỉnh chỉ số VPB bằng cách loại ra FECredit có vẻ chưa triệt để vì tạo ra một giả định quá xa thực tế.

Có thể xem xét việc capitalize FECredit vào bằng cách: Giả định divest FECredit vào năm Y+1 thì khoản lãi tài chính đó chiết khấu vào giá trị của VPB thế nào. Tiếp tục với giả định đấy, sau khi divest rồi thì VPB sẽ diễn tiến thế nào khi không có FECredit.

b. VPB+FECredit chính là hoá thân của câu đùa thực tế: “mày nợ ngân hàng 5 tỷ thì mày chết, mày nợ ngân hàng 5000 tỷ thì ngân hàng chết”.

Rủi ro tín dụng của VPB và FECredit rất khác nhau. Ngay cả rủi ro của VPB cũng đã khác cho từng line sản phẩm, từng khu vực, từng khách hàng một.

Ví dụ: Các rủi ro nợ điển hình của FECredit là 5 tỷ hay 5000 tỷ? Câu trả lời: lấy mode thì 50 triệu còn không tới.

c. Có thể mượn các thủ thuật bảo hiểm (actuaries) để lượng hoá các lợi thế thương mại và rủi ro của VBP+FECredit. Cách thực hiện: lấy dữ liệu, dùng numerical proxy để miêu tả các tiêu chí qualitative, dùng tích phân để đi đến rủi ro, chiết khấu rủi ro vào giá trị.

1. Để test sản phẩm dịch vụ của VPBank thì mở một tài khoản khách hàng doanh nghiệp làm deal, không cần nhiều, chỉ cần 500 tỷ thôi.

a. Về các sản phẩm doanh nghiệp nhỏ, VPBank có điểm đặc biệt là thiết kế sản phẩm chìu khách hàng và chấp nhận các rủi ro ít ngân hàng khác sẵn sàng chịu.

Ví dụ bạn đưa ra yêu cầu sản phẩm cho 30 ngân hàng thương mại thì VPBank có phản hồi nhanh và quyết liệt nhất. Đến khi vào vận hành thì là câu chuyện khác.

b. VPBank được cái cởi mở, thoải mái, ai cũng chơi.

c. Dùng FE Credit khai phá mảng tín dụng cá nhân quá hay. FE Credit tạo một số đệm để cả VPB lẫn FE làm nhiều sản phẩm hơn nữa.

d. Các managers của VPB làm rất cực nhưng turnover thấp so với áp lực công việc tương đương. Mấy đứa bạn từ khi làm VPB xong tụi nó mất kiên nhẫn nhanh hơn và cháu vui vì điều đó. Thị trường equity đang lên; đang có yêu cầu tăng trưởng tín dụng 20-22% p.a. Đâu có rảnh cà kê dê ngỗng ra lounge ngồi nịnh đầm nhau mà không ra việc. Làm cực rồi giờ có thanh khoản rồi, ngon rồi.

e. Xấp xỉ 2000 tỷ đồng trao tay ngày đầu xong giá mới xuống. IB sắp xếp IPO giỏi kinh dị.

(còn tiếp)

Leave a Reply

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Panorama Theme by Themocracy